Piaget'in Ahlak Gelişimi Kuramı

Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı

Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı zihinsel gelişim konusunda çocukların düşünme şekillerine ilişkin düşüncelerini ele almış ve ona göre çocukların yetişkinlerden oldukça farklı bir düşünce şekline sahip olduklarını söylemiştir.Yani çocukların farklı yaş gruplarında farklı düşünme sistemlerine sahip olduklarını öngörmüştür. Ahlak Öncesi Evre (0-7) Dışa Bağlı Dönem (Hetoronom) (7-11)  Somut İşlemler Dönemi Özerk Dönem (Otoronom) […]

Kohlberg'in Ahlak Gelişimi Kuramı

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı KPSS Eğitim bilimleri testinde genelde karşımıza bir soru ile çıkmaktadır. Kohlberg Ahlak Gelişimi üç düzeyden oluşmaktadır.Kohlberg piaget’in öğrencisidir. Fakat Piaget’in ahlakı yaşa bağlayan görüşüne katılmamaktadır. Kohlber’e göre yedi yaşındaki bir çocuk da yetmiş yaşındaki bir adam da aynı derecede çıkarcı ve sadece olayların sonucunu görebilen düzeyde olabilir. […]

Marcia'nın Kimlik Statüleri

Marcia’nın Kimlik Statüleri

Marcia’nın Kimlik Statüleri Marcia’nın Kimlik Statüleri KPSS sınavında sıkça rastladığımız sorulardan biridir.Bu kimlik statüleri toplamda altı adetten oluşmaktadır.Eğitim bilimleri testinde yapılma olasılığı en büyük soru tiplerinden biridir. 1.Başarılı Kimlik Başarılı kimlik başlarda bir kriz yaşaması gerekir .Fakat bu krizin ardından nasıl kurtulması gerektiğini araştırmalıdır.Alternatifleri değerlendirdikten sonra en doğru kararı verir.   2.İpotekli Kimlik İpotekli evlerden […]

Bağlanma Kuramları (Horowitz ve Bowlby)

Bağlanma Kuramları (Horowitz ve Bowlby)

Bağlanma Kuramları (Horowitz ve Bowlby) Bağlanma Kuramları (Horowitz ve Bowlby) Eğitim Bilimlerin en sevilen konularından biri olmakla birlikte KPSS her yıl düzenli soru çıktığı bir konu başlığı olma özelliği de gösteriyor.Gelecek yıllarda sınavlarda çıkması muhtemel gözüken kuramlar her denemede mutlaka bizlerin karşısına çıkıyor.Kuramları doğru şekilde cevaplamak için elimizden geleni yapacağız.Kuramları kendi yaşamınızdan tanıdığınız insanları o […]

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Erik Erikson’un ortaya attığı genel bir kuramdır. KPSS tarafından neredeyse her yıl bu kuramdan soru gelmektedir.Kuram sekiz olgudan oluşmaktadır.Bu  kuramdan gelecek soruları çözerken yaş aralıklarını hafızanızda tutmanız soruları çözmede çok büyük yardımı dokunur. 1.Temel Güven / Güvensizlik (0-1) Yaş Çocuğun bir yaşına kadar anne-babaya güvenebilmesi lazımdır. Kendine güven, […]

Kişilik Gelişimi (Psikanalitik Kuram)

Kişilik Gelişimi (Psikanalitik Kuram)

Kişilik Gelişimi (Psikanalitik Kuram) ı Sigmund Freud tarafından ortaya atılmış bir kuramdır.Günümüzde büyük bir ilgi ile KPSS ders kitaplardan yer almıştır. Freud’a göre İnsanın doğuştan getirdiği çevre ile şekillendiği bireye özgü davranışlardır. Psikanalitik Kuram İd: Hırçın çocuk , ilkel, şımarık ,biyolojik ve fizyolojiktir. Ör:Derste tuvaleti gelen bireyin hiç bir ahlak kuralı dinlemeden kalkıp gitmesi. Süper […]

Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky)

Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky)

Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky) Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky) kuramının dört ana unsuru bulunmaktadır.Vygotsky dil gelişimini sosyal çevre olmadan olmayacağını ve insanların sosyal alanda aktif olacağını dillerini geliştirebileceğini savunmaktadır.KPSS eğitim bilimleri gelişim psikolojisinde sıkça ösym tarafından tercih edilen bir konudur. Sosyal Çevre Dil Kültür Diğer İnsanlar Gerçek Gelişim Alanı :  Bilginin size ait olduğu alandır.Bu alanda öğrenmeler kendi […]

Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları

Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları

Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları ‘ndan bahsederken önce şu iki terimi bilmemizde fayda vardır. Alıcı Dil: Karşıdan gelenleri anlamak. Verici Dil : Kendini karşı tarafa ifade etmek. Kuramlar Davranışıçık Kuramı: Temsilcisi: Pavlov , Skinner Görüşü:İnsan dünyaya boş bir levha olarak gelir. Sosyal Öğrenme Kuramı: Temsilcisi: Bandura Görüşü:Dil öğrenimi sosyal çevrede […]

Zihinsel Gelişim Evreleri

Zihinsel Gelişim Evreleri

  Zihinsel Gelişim Evreleri Zihinsel Gelişim Evreleri dört aşamadan oluşmaktadır.Bu aşamaların sırası hiç bir şekilde değişemez fakat Zihinsel Gelişim Evreleri aşamaları içerisindeki sürelerde değişim olabilir.Çocukların zihninde yaşadıkları evrelerdir.Evreler toplamda dört evreden oluşmaktadır.Duyusal motor evresi sıfır ile iki yaş arasındaki çocuklarda görülen dönemdir.İşlem öncesi evrede genelde iki ile yedi yaş arasındaki çocuklarda görülmektedir.Bir sonraki evre olan somut […]

Piaget Kuramı

Piaget Kuramı

 Piaget Kuramı Şema: Piaget Kuramı  nda Şema zihnin dış Dünya’da ki nesneler ve olgulara ilişkin oluşturduğu tasarımdır. Ör:Elmanın beynimizdeki şeması kırmızı, yuvarlak, tatlı Özümleme: Önceden sahip olduğu bir şemayı farklı şemayla benzeşmesi. Ör:Televizyon kumandasını mikrofon sanan çocuk. Uyma: Eğer var olan şemayı yeni durumla ayırt edip yeni şema oluşturuyorsa bu duruma uyma denir. Ör:Çocuk Elma […]

Fiziksel Gelişim Dönemleri

Fiziksel Gelişim Dönemleri

 Fiziksel Gelişim Dönemleri Fiziksel gelişim dönemi bir insanın anne karnından başlayıp hayatının son anına kadar devam eden bir dönemdir.Bu dönem üçe ayrılmaktadır.Doğum öncesi , Doğum Anı ve Doğum Sonrası olmak üzere. I. Doğum Öncesi Gelişim Dönemi Anne karnında gerçekleşen dönemdir. Bir insanın fiziksel gelişimin en hızlı gerçekleştiği dönem anne karnıdır. Zigot (0-2) hafta Embriyo (2-8) […]

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar

 Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar  Eğitim Bilimleri testinde en zevkli ve akılda kalıcı konulardan biri olan Gelişim Psikolojisi Dersine giriş olarak sizlere önce bu ders altındaki Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar dan bahsetmek isterim.Anahtar kelimeler ile beraber kolayca aklınızda kalacaktır. Temel Kavramlar Gelişim: Doğum öncesinden başlayıp ölüme kadar devam eden sistemli ve olumlu davranış değişikliği.   Gelişme: […]