Eğitimde Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araçları

Eğitimde Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araçları

Eğitimde Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araçları Eğitimde Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araçları hepimizin öğrencilik yıllarında bir kez olsa rastladığı test araçlarıdır.Şimdi bunları madde madde inceleyelim.Burada KPSS ‘de kolay sorular gelebilmekte fakat bunu zaten biliyorum gibi hataya düşmeden tüm maddeleri tek tek incelemekte fayda vardır.Konu sonrasında tüm kitaplardaki sorularınızı çözmeyi unutmayınız.   Ölçme Değerlendirme Araçları   Yazılı Yoklama […]

Geçerlilik ve Türleri

Geçerlilik ve Türleri

Geçerlilik ve Türleri Geçerlilik ve Türleri ölçme işleminin ardından elde edilen puanların kullanış amaçlarına göre farklı türlere ayrılmaktadır.Geçerlilik için bilmemiz gereken iki temel unsur vardır. Geçerlilik bir ölçme aracının amaca hizmet etme derecesidir. Güvenirlik , geçerliliğin ön koşuludur. Bir testin güvenirli olması geçerli olduğu anlamına gelmez.Örnek olarak bir atış poligonuna bakalım.     1.) Kapsam […]

Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon

Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon

Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon , tesadüfi hatalar mümkün olduğu kadar az ise güvenirlik o kadar yüksektir.Yani güvenirlik testin hatalardan arınık olmasını amaçlar.Güvenirlik değeri 0-1 arasında değer almalıdır ve homojen sorular güvenirliği arttırır.Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon konusu için başlıyoruz. Güvenirlik ile doğrudan ilişkili dört kavram vardır bunlarda soru olarak karşımıza gelebilmektedir. Kararlılık […]

Ölçmede Hata ve Türleri

Ölçmede Hata ve Türleri

Ölçmede Hata ve Türleri Ölçmede Hata ve Türleri aslında var olmasını istediğimiz özellikle karşımıza farklı çıkan özelliklerdir.Hata farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkmış olabilir.Önce hatanın hangi sebeplerle ortaya çıktığına bakalım ardından hata türlerini inceleyeceğiz. KPSS ‘de sık sık çıkan ve denemelerde karşımıza gelen hata türleri sorularını dikkatlice okuyalım.   Hata Kaynakları   1.) Ölçme İşlemini Yapandan […]

Ölçmede Değerlendirme Türleri

Ölçmede Değerlendirme Türleri

Ölçmede Değerlendirme Türleri Ölçmede Değerlendirme Türleri ‘ne giriş yapmadan önce değerlendirmenin ne olduğunu anlayalım. Değerlendirme ,bir ölçme işlemi sonucunda bu sonucu bir ölçüt ile karşılaştırarak ortaya bir karar veya yargı çıkarmaktır.Yani burada bir hüküm ve karar mevcuttur. Örnek : “Ali sınavdan 80 aldı ve sınıfı geçti .” Burada geçti ifadesi bir karar ifadesi olduğu için bu […]

Ölçme ve Ölçüt Türleri

Ölçme ve Ölçüt Türleri

Ölçme ve Ölçüt Türleri Ölçme ve Ölçüt Türleri olarak iki başlıkta inceleyeceğiz. Ölçme türleri üçe ayrılmaktadır : doğrudan ,dolaylı ve türetilmiş olarak. Bunların ardında da ölçüt türlerini ikiye ayıracağız bağıl ve mutlak olmak üzere.Şimdi önce sizlere ölçme ve ölçütün ne olduğunu hatırlatma vakti.   Ölçme :  Ölçme işlemi bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bir nesnenin […]

Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı)

Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı)

Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı) Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı) olarak dörde ayrılmaktır. Ölçek kavramları en az bilgi verenden en çok bilgi verene doğru sıralarsak Sınıflama< Sıralama< Eşit Aralıklı < Eşit Aralıklı dır.   1.) Sınıflama Ölçeği Ölçmede kullanılan en az bilgi veren ölçek türüdür. Hiç bir matematiksel işlem […]

Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar

Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar

Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar , konusunu işleyeceğiz burada ölçme ve değerlendirme bir eğitimin ne denli başarılı olup olmadığını görmek için kullanılır ve aynı zamanda öğretmen de kendi gösterdiği eğitimin ne kadar etkili olduğunu görme fırsatı edinir.   Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı    Öğrencinin davranış değişikliklerini ortaya çıkarmak ve tespit […]

Içerik Düzenleme Yaklaşımları

İçerik Düzenleme Yaklaşımları

İçerik Düzenleme Yaklaşımları Içerik Düzenleme Yaklaşımları çeşitli özellikler göstermektedir. KPSS ‘de çıkması muhtemel sorulardan biridir.Size kısa ve öz şekilde bu konuyu anlatmayı hedefliyorum.İçerik Düzenleme Yaklaşımları nı sırasıyla inceleyelim.   1.) Doğrusal Yaklaşım  Burada bir uzun çubuk düşünelim. Çubuğun başında hiç bilgisiz bir çocuk ve yavaşça öğrenmeye başlıyor konuları bir biri ile bağlantılıdır. Öğrenmeye başladıkça çubuk […]

Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan

Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan

Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan olarak üçe ayrılmaktadır.Burada hedefler aşamalı şekilde sıralanmaktadır.Bu hedefleri alt başlıklar ile bu alanları inceleyelim.   1.) Bilişsel Alan   Bilgi :Orijinal ham tanımı söylemektir.Birey burada kendinden hiç bir şey katmaz. Nerelerde Kullanılır : Tanımlama , Hatırlama ,Söyleme ,Yazma ,Listeleme ,Seçme ,Sıraya Koyma   Kavrama : […]

Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler , Hedefler program geliştirmede ” Niçin Eğitiyoruz ? ” sorusuna yanıt verir.Eğitimin amacı çocuklarımıza belli davranışları kazandırmak istememizdir.Bunu gerçekleştirmek için bir programa ihtiyaç duyarız. Bunları da hedefler çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Hedefler üçe ayrılmaktadır. Uzak Hedef : Bakanlığın dersler hakkındaki amaçlarıdır.Ülke geneli hedeflerdir. Genel Hedef : Okulun […]

Ihtiyaç Belirleme Yaklaşımları ve Teknikleri

İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları ve Teknikleri

İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları ve Teknikleri Ihtiyaç Belirleme Yaklaşımları ve Teknikleri nden önce yaklaşımlar konusuna bakacağız.Başlıca dört adet yaklaşım mevcuttur.Bunlar farklar yaklaşımı , demokratik yaklaşım ,analitik yaklaşım ,betimsel yaklaşımdır.   İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları   1.) Farklar Yaklaşımı –Birey Önemli Olması gerek durum ile var olan mevcut durum arasındaki fark kıyaslanır. İhtiyaçlar o farka göre belirlenir.   […]

Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli)

Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli)

Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli) Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli) olmak üzere üçe ayrılır ve kendi alt başlıklarından oluşmaktadır.   Konu Merkezli Tasarımlar   1.) Konu Tasarımı Daimi anlayış vardır. Geleneksel anlayış hakimdir. Disiplin tasarımı yoktur. Aynı dersin içinde farklı konular ele alınır.Örneğin tarih dersi kendi içinde parçalanmıştır önce Osmanlı tarihi […]

Eğitim Felsefeleri

Eğitim Felsefeleri

Eğitim Felsefeleri Başlıca eğitim felsefeleri dört adettir.Bunlar daimicilik ,esasicilik ,yeniden kurmacılık ve ilerlemeciliktir. Bu felsefeleri kesinlikle bilmemiz gerekmektedir. 4 ayrı post kağıda özelliklerini yazarak duvara asabilirsiniz. KPSS ‘de karşımıza sınavda olmasa da denemelerde kesinlikle çıkacaktır.   Daimicilik Felsefesi Değişmeyen daimi kalan evrensel ilkelerdir. Değişmeyen konu ve baskı vardır. Kapalı sistemdir burada sorgulama yoktur bilgi daimidir. […]

Felsefi Akımlar

Felsefi Akımlar

Felsefi Akımlar Eğitim ve öğretimi etkileyen başlıca dört adet felsefi akım mevcuttur. Bu akımlar idealizm ,realizm,pragmatizm ve varoluşçuluk akımlarıdır. Bu akımlar direk soru olarak gelebilmektedir. Kısa kodlamalar yaparak bu Felsefi Akımlar ı zihnimize yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi ilk felsefi akımını incelemeye başlayalım.   Realizm Akımı Bir diğer adı ” gerçekçilik ” tir. Dünya maddi ve manevi tüm […]

Program Geliştirmenin Temelleri

Program Geliştirmenin Temelleri

Program Geliştirmenin Temelleri Program Geliştirmenin Temelleri ‘nin amacı bize yol gösterecek olacak etkenleri düşünmektir. Peki bunlar nelerdi madde madde inceleyelim.   Psikolojik Temel İnsan “ Nasıl Öğrenir ? “sorusuna cevap arar. Burada amaç psikolojinin programa nasıl katkısı olacağını amaçlar. Bir programa yöntem ve teknik seçiminden bahsediliyor ise burada yer alır. Öğrenme sürecinin hazırlanması ve düzenlenmesi […]

Program Türleri (Eğitim ,Öğretim ,Ders, Örtük vs.)

Program Türleri (Eğitim ,Öğretim ,Ders, Örtük vs.)

Program Türleri (Eğitim ,Öğretim ,Ders, Örtük vs.) Eğitim öğretimin temel unsurları üç tanedir . Bunlar öğretmen , öğrenci ve programdır. Program Türleri farklı çeşitlerden oluşmaktadır.Bunlar arasındaki farkları dikkatli incelemeliyiz. Buradan bir soru karışımıza çıkabilir. Program Türleri ‘nin amacı öğrencilere bilginin nasıl öğretileceği , ne öğretileceği ve ne ile öğretileceği gibi bilgiler sunmaktır. 5 adet program türü vardır […]

Türk Milli Eğitiminin Temel Ilkeleri

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri Türk Milli Eğitiminin Temel Ilkeleri on dört maddeden oluşmaktadır. Bu temel ilkeler eğitim öğretim hayatımızın değişilmez parçaları ve ilkeleri olmaktadırlar. Her Türk vatandaşının almak istediği eğitimi özgürce ve temel ilkeler etrafında fırsat eşitliği içerisinde almasını sağlayan Türk Milli Eğitiminin Temel Ilkeleri ‘ni madde madde inceleyelim.   Temel İlkeler   Genellik […]

Formal ve İnformal Eğitim

Formal ve İnformal Eğitim

Formal ve İnformal Eğitim Formal ve Informal Eğitim kendi içerisinde dallara ayrılmaktadır. Örgün Eğitim , Yaygın Eğitim , Hizmet İçi gibi KPSS ‘de sıkça karşılaştığımız konulardandır. Formal ve İnformal Eğitim konusu ve alt başlıklarını beraber inceleyelim.   1. ) İnformal Eğitim   Doğal ortamda yapılan sosyal öğrenmedir. Bir kurum veya kurumsal ortamda gerçekleşmez. Planlı ve […]

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar Temel kavramlar içerisinde eğitim , öğretim , kültür , kültürleşme vs. gibi konulardan sizlere söz edeceğim.Eğitim bir kültürlenme süreci olduğundan eğitim ve kültürlenme iç içe bir süreçtir. Bu konudan KPSS ‘de bir soru gelme ihtimali vardır. Başlıyoruz !   Eğitim : Anne karnında olgunlaşmaya başladığımız dönemden ölüm anına kadar yaşamımızda meydana gelen her […]

Edgar Dale'nin Yaşantı Konisi

Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi

Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi  öğrenme sürecine ne kadar fazla duyu organı katılırsa o kadar fazla öğrenmenin olduğunu düşünen bir çalışmadır. Burada amaç bir den çok duyu organına hitap edip öğrenmeyi kalıcı hale getirmektir.  Dersler görülen soyut bilgiler eğitim araçları sayesinde somutlaştırılır ve anlaşılması kolay olur. Konide zeminden yukarıya doğru çıkıldıktan somutluk […]

Görsel Tasarım Ögeleri ve Ilkeleri

Görsel Tasarım Ögeleri ve İlkeleri

Görsel Tasarım Ögeleri ve İlkeleri Görsel Tasarım Ögeleri ve Ilkeleri bir tasarımın kullanıcı tarafından daha anlaşılır , net ve açık bir şekilde algılanabilmesi için gerekli ilkelerdir. Bu ilkelere sahip bir materyal kuşkusuz diğer materyallere göre amacına daha çok ulaşacaktır.Görsel Tasarım Ögeleri ve İlkeleri ni beraber inceleyim.   Görsel Tasarım Ögeleri   Çizgi :  Bir materyalde […]

Materyal Hazırlama Ilkeleri

Materyal Hazırlama İlkeleri

Materyal Hazırlama İlkeleri Materyal Hazırlama Ilkeleri ile öğrencinin daha açık ve anlaşılır bir şekilde materyalden fayda sağlamayı hizmet eder.Materyal öğrencinin zihnine ne kadar merak uyandırır ise öğrenci hem derse hemde konuya o kadar güdülenmiş olarak derse aktif katılım gerçekleştirecektir.   İlkelerimiz   Hedefe Uygunluk : Hazırlanan materyal programın hedeflerine uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Öğrenciye Görelik […]

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar Temel Kavramlar ‘ı daha etkili ve kalıcı öğrenme sağlamak içindir. Araç Nedir : Mekanik ya da elektronik birden çok kez kullanılan yardımcı unsurdur. Gereç Nedir : Yazılı veya basılı tek kullanımlık yardımcı unsurdur.   Materyal Kullanımının Sağladığı Yararlar Öğrencinin derse ve konuya karşı güdüsünü arttırır. Öğrencilerin dikkati derse çeker ve onların zihinlerinde merak […]

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri KPSS de madde madde sorulup hangisi görevi değildir şeklinde de karşımıza çıkabilir.Maddeler halinde bir sınıf rehber öğretmeninin rehberlik hizmetleri kapsamındaki görevlerini inceleyelim.   Görevleri Rehber edeceği sınıfın yıllık rehberlik çalışma planını hazırlar ve bir kopyasını da rehberlik servisine verir. Rehber öğretmenlerle iş birliği içerisinde öğrencilere bölüm , […]

Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri

Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri

Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri her okulda evrenseldir.   Görevleri Sınıf öğretmenlerinin yıllık sınıf rehberlik programlarını yürütmelerinde onlara rehber olmak. Sınıf rehber öğretmenleri ile toplantılar yaparak sınıflarda bulunan problemli ve rehberliğe ihtiyacı olan öğrencilerin çözümleri için gerekli çalışmaları yapmak. Okulun disiplin kurallarını , öğretim programını , sınıf geçme kurallarını öğrencilere […]

Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri

Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri

Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile Ilgili Görevleri , burada okul müdürü okulda rehberlik adına karar adamıdır.Okul müdürü ayrıca alınan kararları da yeri geldiği zaman acaba uygulanıyor mu diye de takip etmekle yükümlüdür.   Okul Müdürü Görevleri Okulda rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli araç – gereçleri sağlamalıdır. Rehberlik hizmetleri […]

Bireyi Tanıma Teknikleri

Bireyi Tanıma Teknikleri

Bireyi Tanıma Teknikleri Bireyi Tanıma Teknikleri ‘nin özelliklerini ve amaçlarına aşağıda sıralayalım. Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmak. Ne kadar çok teknik uygulanırsa o kadar faydalı olur. Yaptığımız gözlem , vaka her şey kayıt edilmelidir. Bazı tekniklerin sadece psikolojik danışman tarafından uygulanması gerek. Bir tekniği bir defa uygulamak yeterli değildir. a.) Test Teknikleri Yetenek Başarı Kişilil […]

Mesleki Rehberlik Kuramları

Mesleki Rehberlik Kuramları

Mesleki Rehberlik Kuramları Mesleki Rehberlik Kuramları ‘nda meslek seçimi belli başlı bir süreçtir.Bireyin meslek seçerken temel özelliklerine göre ortaya farklı kuramlar atılmıştır. Belli başlı kuramları sizlerle beraber inceleyelim.   1.Özellik Faktör Kuramı (Parsons) Bu kurama göre her birey kendine uygun mesleğe yöneltilirse mutlu ve üretken olarak yaşar. Birey kendinde özgü özelliklere sahiptir. Her mesleğinde kendine […]

Problem Alanına Göre Rehberlik

Problem Alanına Göre Rehberlik

Problem Alanına Göre Rehberlik Problem Alanına Göre Rehberlik üçe ayrılmaktadır Eğitsel , Kişi – Sosyal ve Mesleki rehberlik . Problem alanında üç madde vardır. Bundan ötürü diğer şıklara benzer fakat farklı alanlardan madde ekleyebilir bu sebeple soruyu okurken dikkat etmemiz gereken şey öncelikle soru köküdür. Eğer soruda Problem alanına göre rehberlikten bahsediyor ise o zaman […]

Birey Sayısına Göre Rehberlik Hizmeti

Birey Sayısına Göre Rehberlik Hizmeti

Birey Sayısına Göre Rehberlik Hizmeti Birey Sayısına Göre Rehberlik Hizmeti oldukça çeşitlilik göstermektedir.Bu çeşitliliği sizlere tablo halinde göstermek daha kolay  ve akılda kalıcı olacaktır sanırım . İsteyen arkadaşlar tablonun çıktısını da alıp asabilirler. Sosyal Problem çözümünde grup çalışması daha etkilidir.Amerikan filmlerinde bağımlı kişilerin toplanıp herkesin derdini anlattığı sahneleri hatırlarsınız. Grup çalışmasında yaşlar birbirine yakın olmalı […]

Rehberlik Modelleri

Rehberlik Modelleri

Rehberlik Modelleri Rehberlik Modelleri tarihsel gelişim sürecinde zamanla ortaya çıkmıştır.   Parsons Modeli  Bireyin önce ilgileri ölçülür ve aynı zamanda mesleklerin gerekliliği saptanır.Basit bir eşleştirme ile birey ve hangi özelliklere eşleştiği belirlenir. Bireye bak senin özelliklerin bunlar bunlar  ve şunlar sana uyuyor bunları seçebilirsin denebilir. 1.Aşama : Bireyin Özelliklerini Belirle 2.Aşama : Mesleğin Özelliklerini Belirle […]

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik Hizmetleri Rehberlik Hizmetleri içerisinde çok çeşitli hizmetler mevcuttur.   1.) Psikolojik Danışma Hizmeti Bireyin kendini tanıması , geliştirmesi için uzman kişilerden profesyonelce verilen yardıma psikolojik danışma hizmeti denir.   2.) Oryantasyon (Duruma Alışma) Hizmeti  Öğrencilere okulu , çevreyi ve yararlanabilecek imkanları tanıtmaktır.Üniversite birinci sınıfta üst sınıflardan gelen bir kaç öğrenci genelde oryantasyon çalışması yapmaktadır. […]

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow’un Ihtiyaçlar Hiyerarşisi , Maslow’a göre insanoğlunun ihtiyaçlarının bir hiyerarşisi bulunmak zorundaydı.Bu hiyerarşide bir üst seviyeye geçebilmek için o seviyenin ihtiyaçları doyurulmak zorundaydı.Eğer o ihtiyaç doyurulamıyor ise  veya alt düzeyde doyuruluyor ise ” baskın ihtiyaç ” adını alır.     Fizyolojik İhtiyaçlar : Yemek yeme , su içme , nefes almak , […]

Rehberliğin Temel İlkeleri

Rehberliğin Temel İlkeleri

Rehberliğin Temel İlkeleri Rehberliğin Temel Ilkeleri’nn amacı insanın kendisini tanıyabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesinden geçer.Rehberlik hizmetleri ilkeleri evrensel bir niteliğe sahiptir. Dünya’nın herhangi bir yerinde rehberlik hizmetleri sunulurken bu  ilkeler esas alınmaktadır. Rehberlik ilkleri ırk , dil , kültür ya da şehre göre çeşitlilik göstermez. Rehberlik hizmetleri kişiye alternatifi gösterir Bireyin alternatiflerden en uygun olanı seçmesine […]

Öğretmen ve Öğrenci Tipleri

Öğretmen ve Öğrenci Tipleri

Öğretmen ve Öğrenci Tipleri Öğretmen ve Öğrenci Tipleri insanın kişiliğine göre çeşitlik göstermektedir.Bu çeşitlikten doğan belli başlar tipler vardır.Çoğumuz öğrencilik döneminde hem öğretmen tipleri olsun hem de öğrenci tiplerine eğitim öğretim yaşantısında bir kez olsa rastlamıştır. Bu tipleri sırasıyla örnek eşliğinde işleyelim. Eğlenceli bir konu olacak hazır olalım 🙂   Öğretmen Tipleri   Demokratik Öğretmen […]

İstenmeyen Davranışlar ve Ortadan Kaldırılmaları

İstenmeyen Davranışlar ve Ortadan Kaldırılmaları

İstenmeyen Davranışlar ve Ortadan Kaldırılmaları Istenmeyen Davranışlar ve Ortadan Kaldırılmaları ‘nı madde madde inceleyelim. Bir sınıfta her şeyin kusursuz olması tabii ki beklenemez. Her zaman bir aksilik veya sorunlar çıkacaktır. Bu sorunların başından gelirken aşağıda maddeleri sırasıyla yapmak gerekir. Tepkisel bir yöntem uzak durmamız gereken  , çağdaş yaklaşımda yeri olmayan bir yöntemdir. Ceza ya bu […]

Sınıf Yönetimi Disiplin Modelleri

Sınıf Yönetimi Disiplin Modelleri

Sınıf Yönetimi Disiplin Modelleri Sınıf Yönetimi Disiplin Modelleri yedi adettir. KPSS de direk soru olarak karşımıza çıkabilmektedir. Konu da geçen bazı özel isimleri aklımızda tutmak için ona benzer ve andıran kelimeler ile onu beynimize kodlamak gerekebilir. Glaser modeli için sizlere bir örnek verdim. Konu bitiminde kitaplarınızdaki disiplin modelleri sorularını bitirmeyi unutmayınız.   1.Davranış Disiplin Modeli […]

Eğitim Ortamının Yerleşim Düzenleri

Eğitim Ortamının Yerleşim Düzenleri

Eğitim Ortamının Yerleşim Düzenleri Eğitim Ortamının Yerleşim Düzenleri olarak dörde ayrılmaktadır. Sıralı yerleşim , bireysel yerleşim , çok gruplu yerleşim ve tek gruplu yerleşim olmak üzere. Önce sizlere bir eğitim ortamının genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum.   Eğitim Ortamı Özellikleri Öğrenci sayısı fazla olmamalıdır. Işık , ısı , renk , gürültü , temizlik  özelliklerine dikkat edilmelidir. […]

İletişim Süreci ve Dil Becerileri

İletişim Süreci ve Dil Becerileri

İletişim Süreci ve Dil Becerileri Iletişim Süreci ve Dil Becerileri olarak öğretmenin veya öğrencilerin hangi dilleri nasıl kullanması gerektiğini anlatmaktadır. Bunun yanında edebiyat derslerinden beri kanal dönüt mesaj gibi konuları işledik  onlara tekrar değinmeden sizlere İletişim Süreci hakkında püf noktaları vermek istiyorum.   İletişim Süreci Özellikleri   Kaynaktan çıkan mesaj alıcıya açık ve net ulaşmalıdır. […]

Sınıf Kurallarının Belirlenmesi

Sınıf Kurallarının Belirlenmesi

Sınıf Kurallarının Belirlenmesi Sınıf Kurallarının Belirlenmesi , sınıfta etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi için belirlenen ve tüm sınıfın uyması gereken kurallardır. Sınıf kuralları belirlenirken bazı maddelere dikkat etmemiz gerekir. KPSS de bu konuda çıkan sorular ya çok basit ya da can alıcı yerden vurabiliyor.   Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Kurallar ilk derste belirlenir. Sınıf düzeyi büyüdükçe […]

Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller

Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller

Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller , Çağdaş ve Geleneksel olarak ikiye ayrılır. Çağdaş Modeller : Gelişimsel Model ve Bütünsel Model ; Geleneksel Modeller : Tepkisel Model ve Önlemsel (Önleyici) Modellerdir..Önce sizlere sınıf yönetiminde kullanılan iki yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Bir yıllara bölmek gerekirse Geleneksel Yaklaşım 2007 lere kadar olan döneme diyebiliriz sanırım. Bizim […]

Klasik Koşullanma

Klasik Koşullanma Klasik Koşullanma Temel Kavramlar olarak ünitemize devam ediyoruz.Bu başlık altında en çok karıştırılan noktalardan biri de engelleme ve gölgeleme kavramları arasındaki benzerliktir.Bu konuyu oldukça dikkatli bir şekilde takip etmeliyiz. a) Bitişiklik:  Koşullu ve koşulsuz uyarıcının hemen art arda verilmesidir. Ör:  Köpeğe önce zil hemen sonra et verilmesi sonucu ; köpek zil sesinden sonra […]

Bilgi İşleme Kuramı

Bilgi İşleme Kuramı

Bilgi İşleme Kuramı Bazı öğrenmeler zihinsel olarak gerçekleşir. Bilgi işleme kuramında içsel pekiştirme daha önemlidir.Fakat zorunlu değildir. Öğrenci aktiftir. Yaparak ve yaşayarak öğrenmek esastır. Bilgiyi yapılandıran , işleyen ,anlamlandıran öğrencinin kendisidir. Kodlama süreçlerine önem verir.   Öğretmenin Rolü  Bilgiyi yapılandıran değil öğrencinin yapılandıracağı bilgiye katkıda bulunur. Bilginin doğru anlamlandırılması için yönlendirmelerde bulunur. Detaylara yer verir. […]

Sosyal Öğrenme

Sosyal Öğrenme

Sosyal Öğrenme Sosyal Öğrenme , yaşantı yoluyla doğrudan değildir.Çevredekilerin davranışlarını gözlemleyerek yapılan öğrenmedir. Dolaylı Pekiştirme : Futbol takımında gol atarak sosyalliği artan Furkan’ı gören Mehmet’in futbol oynamaya başlaması. Dolaylı Güdüleme : Başkasının başarısı ile  kendini güdüleyen organizmadır. Dolaylı Ceza : Modelin aldığı ceza sonucu “aa bu hatayı yapmayım ” düşüncesidir. Dolaylı Duygu : Modelin yaşadığı […]

İşaret Kuramı - Tolman

İşaret Kuramı – Tolman

İşaret Kuramı – Tolman İşaret Kuramı – Tolman , Uyarıcı – Tepki ilişkisinde tepkileri değil bilgiyi öğrenmeyi hedefler. Tolman’a göre öğrenme organizmanın tecrübelerinin sonucunda içinde yaşadığı çevreye ilişkin zihnine yerleşen bilgilerdir. 1. ) Beklenti Organizmanın hangi olaydan sonra ne gerçekleşeceğinin farkında olmasıdır. Ör: Zil çaldığına göre tenefüs başlayacak.   2. ) Denence Olaya karşı tahminde […]

Gestalt Kuramı

Gestalt Kuramı

Gestalt Kuramı Gestalt Kuramı KPSS de her yıl soru gelen bir konudur. Gestaltçılar davranışı en ufak birime kadar ayırıp analiz eder davranışçı yaklaşıma karşı çıkmış ve davranışın bütün olarak ele alınması gerektiğini savunmuşlardır. İçgörüsel / Kavrayarak / Sezgisel  Öğrenme Birden bire aniden gerçekleşen öğrenmedir. Belli bir akıl süzgecinden geçirilerek davranış performansa dönüşür. Performans hatasız dır. […]

Bitişiklik Kuramı (Watson ve Guthrıe)

Bitişiklik Kuramı (Watson ve Guthrıe)

Bitişiklik Kuramı (Watson ve Guthrıe) Bitişiklik Kuramı (Watson ve Guthrıe) tepkinin öğrenilmesi için ödüle gerek duymaz. Yapılması gereken şey eylemden hemen sonra tepkinin verilmesidir.Örneğin çarpım tablosu ezberletilirken bitişiklik ilkesi kullanılır. a) Korku Koşullanması 11 aylık bebek Albert üzerinde denendi.İlk kez fare ile karşılaştırıldı. Fare ->Korku yok Gürültü -> Korku var Gürültü + Fare -> Korku […]

Bağlaşımcılık Kuramı (Thorndike)

Bağlaşımcılık Kuramı (Thorndike)

Bağlaşımcılık Kuramı (Thorndike) Bağlaşımcılık Kuramı (Thorndike) tarafından ortaya atılmış bir kuramdır. Thorndike öğrenmeyi bir problem çözme süreci olarak değerlendirmiştir.   Problemleri deneme – yanılma ile çözmeye çalışır. Uyarıcı – Tepki arasındaki sinirsel bağdan yararlanır. Haz ilkesi önemlidir.Bir organizma davranışın sonucunda haz alıyor ise davranış devam eder. Ceza yoktur. Ödül ve haz ilkesi vardır. Küçük Adımlar […]

Kaçma ve Kaçınmalı Koşullanma

Kaçma ve Kaçınmalı Koşullanma

Kaçma ve Kaçınmalı Koşullanma Kaçma ve Kaçınmalı Koşullanma konusu edimsel koşullanmanın son konusudur.Burada KPSS de iki yılda bir soru gelmektedir.Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Kaçma Nedir ? Acı verici veya zararlı bir davranışa maruz kalan organizmanın bu zarardan kurtulması için gerçekleştirdiği eyleme ” kaçma” denir. Sesli bir ortamdan kaçmak. Şimşek vurduğu zaman eve koşmak. Köpek […]

Pekiştirme Tarifeleri - Edimsel Koşullanma (2)

Pekiştirme Tarifeleri – Edimsel Koşullanma (2)

Pekiştirme Tarifeleri – Edimsel Koşullanma (2) Pekiştirme Tarifeleri – Edimsel Koşullanma (2) başlığı altında sizlere Edimsel Koşullanmanın pekiştirme tariflerini madde madde örnekler ile beraber anlatacağım.Bu anlattıklarım teorik bilgilerden çok örnekler üzerinden gidilerek verilen bilgiler olacaktır. Sürekli Pekiştirme  Her davranışın sonucunda her seferinde yapılan pekiştirmedir. Ör : Bir futbolcuya her maç sonunda prim vermek ( para […]

Edimsel Koşullanma (Skinner)

Edimsel Koşullanma (Skinner)

Edimsel Koşullanma (Skinner) Edimsel Koşullanma (Skinner) Özellikleri Verilen tepkiler istemlidir. Organizma aktiftir. Ödül ve Ceza uygulanır. Organizma davranışın sonucundan etkilenir. Organizma davranışın devam etmesi için ödül bekler Organizma davranışın durması için ceza bekler. Ör: Matematik dersinde tahtaya soru çözmeye kalkan bir öğrencinin öğretmen tarafından aferin aldıktan sonra matematiğe ilgi duyması ve matematik üzerine çalışmalar yapması. […]

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler , öğrenme psikolojisi dersinin temel kavramlarının yanında bilmemiz gereken ve sonraki konularda bize yardımcı olacak başlıklardan biridir. KPSS sınavında genelde bir soru ile karşımıza çıkmaktadır. Öğrenen ile İlgili Öğrenme Yöntemi Öğrenme Malzemesi Türe Özgü Hazır Bulunuşluk Zaman Algısal Ayırt Edebilirlik Genel Uyarılmışlık Katılım Anlamsal Çağrışım Transfer Konunun Yapısı Kavramsal […]

Öğrenme Psikolojisi Temel Kavramlar

Öğrenme Psikolojisi Temel Kavramlar

Öğrenme Psikolojisi Temel Kavramlar Öğrenme Psikolojisi Temel Kavramlar ile Öğrenme , bir organizmanın davranışlarında yaşantı yoluyla meydana gelen nispeten kalıcı izli değişikliklerdir. Davranış Türüne Göre Kazanılmasına Göre Bilişsel Doğuştan Gelen Duyuşsal Geçici Psiko-Motor Sonradan Kazanılan   1.)Doğuştan Kazanılan a)Reflex Basit davranışlardır. Ör:Hapşurmak , kusmak , göz kapakların tepkileri Bazıları engellenebilir ve ertelenebilir. Bir kısım reflexler […]

Piaget'in Ahlak Gelişimi Kuramı

Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı

Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı zihinsel gelişim konusunda çocukların düşünme şekillerine ilişkin düşüncelerini ele almış ve ona göre çocukların yetişkinlerden oldukça farklı bir düşünce şekline sahip olduklarını söylemiştir.Yani çocukların farklı yaş gruplarında farklı düşünme sistemlerine sahip olduklarını öngörmüştür. Ahlak Öncesi Evre (0-7) Dışa Bağlı Dönem (Hetoronom) (7-11)  Somut İşlemler Dönemi Özerk Dönem (Otoronom) […]

Kohlberg'in Ahlak Gelişimi Kuramı

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı KPSS Eğitim bilimleri testinde genelde karşımıza bir soru ile çıkmaktadır. Kohlberg Ahlak Gelişimi üç düzeyden oluşmaktadır.Kohlberg piaget’in öğrencisidir. Fakat Piaget’in ahlakı yaşa bağlayan görüşüne katılmamaktadır. Kohlber’e göre yedi yaşındaki bir çocuk da yetmiş yaşındaki bir adam da aynı derecede çıkarcı ve sadece olayların sonucunu görebilen düzeyde olabilir. […]

Marcia'nın Kimlik Statüleri

Marcia’nın Kimlik Statüleri

Marcia’nın Kimlik Statüleri Marcia’nın Kimlik Statüleri KPSS sınavında sıkça rastladığımız sorulardan biridir.Bu kimlik statüleri toplamda altı adetten oluşmaktadır.Eğitim bilimleri testinde yapılma olasılığı en büyük soru tiplerinden biridir. 1.Başarılı Kimlik Başarılı kimlik başlarda bir kriz yaşaması gerekir .Fakat bu krizin ardından nasıl kurtulması gerektiğini araştırmalıdır.Alternatifleri değerlendirdikten sonra en doğru kararı verir.   2.İpotekli Kimlik İpotekli evlerden […]

Bağlanma Kuramları (Horowitz ve Bowlby)

Bağlanma Kuramları (Horowitz ve Bowlby)

Bağlanma Kuramları (Horowitz ve Bowlby) Bağlanma Kuramları (Horowitz ve Bowlby) Eğitim Bilimlerin en sevilen konularından biri olmakla birlikte KPSS her yıl düzenli soru çıktığı bir konu başlığı olma özelliği de gösteriyor.Gelecek yıllarda sınavlarda çıkması muhtemel gözüken kuramlar her denemede mutlaka bizlerin karşısına çıkıyor.Kuramları doğru şekilde cevaplamak için elimizden geleni yapacağız.Kuramları kendi yaşamınızdan tanıdığınız insanları o […]

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Erik Erikson’un ortaya attığı genel bir kuramdır. KPSS tarafından neredeyse her yıl bu kuramdan soru gelmektedir.Kuram sekiz olgudan oluşmaktadır.Bu  kuramdan gelecek soruları çözerken yaş aralıklarını hafızanızda tutmanız soruları çözmede çok büyük yardımı dokunur. 1.Temel Güven / Güvensizlik (0-1) Yaş Çocuğun bir yaşına kadar anne-babaya güvenebilmesi lazımdır. Kendine güven, […]

Kişilik Gelişimi (Psikanalitik Kuram)

Kişilik Gelişimi (Psikanalitik Kuram)

Kişilik Gelişimi (Psikanalitik Kuram) ı Sigmund Freud tarafından ortaya atılmış bir kuramdır.Günümüzde büyük bir ilgi ile KPSS ders kitaplardan yer almıştır. Freud’a göre İnsanın doğuştan getirdiği çevre ile şekillendiği bireye özgü davranışlardır. Psikanalitik Kuram İd: Hırçın çocuk , ilkel, şımarık ,biyolojik ve fizyolojiktir. Ör:Derste tuvaleti gelen bireyin hiç bir ahlak kuralı dinlemeden kalkıp gitmesi. Süper […]

Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky)

Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky)

Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky) Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky) kuramının dört ana unsuru bulunmaktadır.Vygotsky dil gelişimini sosyal çevre olmadan olmayacağını ve insanların sosyal alanda aktif olacağını dillerini geliştirebileceğini savunmaktadır.KPSS eğitim bilimleri gelişim psikolojisinde sıkça ösym tarafından tercih edilen bir konudur. Sosyal Çevre Dil Kültür Diğer İnsanlar Gerçek Gelişim Alanı :  Bilginin size ait olduğu alandır.Bu alanda öğrenmeler kendi […]

Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları

Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları

Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları ‘ndan bahsederken önce şu iki terimi bilmemizde fayda vardır. Alıcı Dil: Karşıdan gelenleri anlamak. Verici Dil : Kendini karşı tarafa ifade etmek. Kuramlar Davranışıçık Kuramı: Temsilcisi: Pavlov , Skinner Görüşü:İnsan dünyaya boş bir levha olarak gelir. Sosyal Öğrenme Kuramı: Temsilcisi: Bandura Görüşü:Dil öğrenimi sosyal çevrede […]

Zihinsel Gelişim Evreleri

Zihinsel Gelişim Evreleri

  Zihinsel Gelişim Evreleri Zihinsel Gelişim Evreleri dört aşamadan oluşmaktadır.Bu aşamaların sırası hiç bir şekilde değişemez fakat Zihinsel Gelişim Evreleri aşamaları içerisindeki sürelerde değişim olabilir.Çocukların zihninde yaşadıkları evrelerdir.Evreler toplamda dört evreden oluşmaktadır.Duyusal motor evresi sıfır ile iki yaş arasındaki çocuklarda görülen dönemdir.İşlem öncesi evrede genelde iki ile yedi yaş arasındaki çocuklarda görülmektedir.Bir sonraki evre olan somut […]

Piaget Kuramı

Piaget Kuramı

 Piaget Kuramı Şema: Piaget Kuramı  nda Şema zihnin dış Dünya’da ki nesneler ve olgulara ilişkin oluşturduğu tasarımdır. Ör:Elmanın beynimizdeki şeması kırmızı, yuvarlak, tatlı Özümleme: Önceden sahip olduğu bir şemayı farklı şemayla benzeşmesi. Ör:Televizyon kumandasını mikrofon sanan çocuk. Uyma: Eğer var olan şemayı yeni durumla ayırt edip yeni şema oluşturuyorsa bu duruma uyma denir. Ör:Çocuk Elma […]

Fiziksel Gelişim Dönemleri

Fiziksel Gelişim Dönemleri

 Fiziksel Gelişim Dönemleri Fiziksel gelişim dönemi bir insanın anne karnından başlayıp hayatının son anına kadar devam eden bir dönemdir.Bu dönem üçe ayrılmaktadır.Doğum öncesi , Doğum Anı ve Doğum Sonrası olmak üzere. I. Doğum Öncesi Gelişim Dönemi Anne karnında gerçekleşen dönemdir. Bir insanın fiziksel gelişimin en hızlı gerçekleştiği dönem anne karnıdır. Zigot (0-2) hafta Embriyo (2-8) […]

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar

 Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar  Eğitim Bilimleri testinde en zevkli ve akılda kalıcı konulardan biri olan Gelişim Psikolojisi Dersine giriş olarak sizlere önce bu ders altındaki Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar dan bahsetmek isterim.Anahtar kelimeler ile beraber kolayca aklınızda kalacaktır. Temel Kavramlar Gelişim: Doğum öncesinden başlayıp ölüme kadar devam eden sistemli ve olumlu davranış değişikliği.   Gelişme: […]