Dernek ve Özellikleri

Dernek ve Özellikleri

Dernek ve Özellikleri , kişi özel hukukunda yer almaktadır. 

Kişi Topluluğudur . En az 7 kişiden oluşmalıdır ve üye sayı sınırlaması yoktur.

 

İnfisah (Ortadan Kalkma ) Nedenleri

  • Derneğin kuruluş gayesinin gerçekleşmiş olması.
  • Kuruluş gaye ve şartlarını kaybetmesi.
  • Tüzüğündeki sürecin geçmiş olması.
  • Borçlarını ödeyemez hale gelmesi.
  • İki defa üst üste genel kurul toplantısı yapılmamış olması.
  • Altı ay içerisinde ilk genel toplantısını yapmamış olması.

 

Fesih (Dağılma) Sebepleri

  • Amacının ahlaka , adaba , hukuka aykırı gelmesidir.
  • Kanunun emredici hükümlerinden birine karşı gelmesi.
  • Suç odağı haline gelmesi.

Yazar: KPSS