Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti M.Ö. 209-174)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti M.Ö. 209-174)

  • İlk hükümdarı Teoman’dır.
  • Asya hun Devleti’nin başkenti Ötügen’dir(Toprak Ana).
  • Devlet Orta Asya’daki dağılmış Türk boylarını bir araya getirmiştir.
  • En önemli hükümdarı Teoman’ın oğlu ” Metehan” dır.
  • Bu dönemde ilk Türk-Çin anlaşması imzalandı. ” Kuzey Şanzi Anlaşması”
  • Metehan öldükten sonra bazı komutanlar ülkenin Çin’e bağlanmasını ve asimile olmasını gündeme getirmiştir.Bu olaylar akabinde ilk Türk Milliyetçisi ortaya çıkmıştır. ” Çiçi” : “İstiklali feda etmeyi gülünç ve utanç duyarım” demiştir.

Yazar: KPSS