Türkiye’de Görülen Toprak Tipleri

Türkiye’de Görülen Toprak Tipleri

Türkiye’de Görülen Toprak Tipleri olukça çeşitlidir.Orta kuşakta ve üç tarafımızın denizlerle çevrili olması sebebiyle ülkemizde çeşit çeşit toprak tipleri mevcuttur.

 

Fiziksel Parçalanma

 • Nem miktarı az olan ortamlarda görülür.
 • Sıcaklık farkı bu alanlarda fazladır ( Gündüz +18 , Gece -2 )
 • İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da görülür.
 • Toprak oluşumu yavaştır.
  Ör: Bir çay bardağını düşünün soğukken sıcak demlikle çay doldurulursa bardak fiziksel olarak çatlar .

 

Kimyasal Çözünme

 • Bu bölgelerde nem fazladır.
 • Sıcaklık farkı bu bölgelerde azdır. (Gündüz +18 , Gece +5)
 • Kıyı şeritlerinde görülür (Akdeniz , Karadeniz , Marmara, Ege )
 • Toprak Oluşumu hızlıdır.

 

Toprak Tipleri

 

Zonal Toprak

 

 • Kahverengi Orman Toprağı :
       —-Nemli olur 
       —-Geniş yapraklı ormanlardır
       —-Karadeniz Bölgesinde görülür.
 • Terra Rossa :
        —-Makilerin altında olur
        —-Akdeniz’de görülür.
 • Çernozyum : 
        —-Sert Karasal iklimde görülür.
        —-Bitki örtüsü Çayır dır .
        —-Humus bakımından zengindir.
        —-Verimli topraklardır.
        —-Erzurum , Kars , Ardahan bölgelerinde görülür.
 • Kahverengi Step
 • Kestane Renkli Step
 • Lateritik
 • Podzol
    —- Karadenizin yüksek yerlerinde görülür.

 

Azonal Toprak

 

 • Lös:
        —-Rüzgar oluşturur.
        —-İç Anadolu bölgesinde görülür.
 • Moren
        —-Buzullar oluşturur.
 • Alüvyal
        —-Akarsuları oluşturur.
 • Kolüvyal
        —-Dağlık alanda bulunur.
        —-Diğer adı Yamaç Döküntüsüdür.

 

İntrazonal Topraklar

 

 • Holomorfik:
        —-Tuz oranı yüksektir.
        —-Tarıma uygun değildir.
        —-Tuz gölü etrafında görülür.
 • Hidromorfik:
        —-Su oranı yüksektir.
        —-Bataklıklarda görülür.
 • Kalsimorfik:
        —-Kireçli topraklardır.
        —-Vertisol : “Taş doğuran” olarak bilinir.Ergene’de görülür.
        —-Rendzina: Göller Yöresinde görülür.

Yazar: KPSS