Geçerlilik ve Türleri

Geçerlilik ve Türleri

Geçerlilik ve Türleri ölçme işleminin ardından elde edilen puanların kullanış amaçlarına göre farklı türlere ayrılmaktadır.Geçerlilik için bilmemiz gereken iki temel unsur vardır.

 • Geçerlilik bir ölçme aracının amaca hizmet etme derecesidir.
 • Güvenirlik , geçerliliğin ön koşuludur. Bir testin güvenirli olması geçerli olduğu anlamına gelmez.Örnek olarak bir atış poligonuna bakalım.

 

 

1.) Kapsam Geçerliliği

 • Bir sınav testinin ölçmek istediği konulara kapsam denir.
 • Başarı testlerinin daima önceliğidir.
 • Hedeflerin sınavda örnek soru olarak karşımıza çıkmasıdır.Konular sınavda ne eksik ne de fazla olmalıdır.
 • Konuların genişliğine göre sorular dengeli bir şekilde sınav kağıdına dağıtılmalıdır.

Burada  kapsam geçerliliğini kontrol etmek için farklı yöntemler uygulanabilir.

 • Belirtke Tablosu : Kaç ders saati varsa ona oranla soru sayısını tablo ile belirlemek.
 • Uzman Görüşü : En az iki uzmana hazırladığımız testi götürüyor ve onlardan öneri alıyoruz.
 • İstatistiksel Yol :Bizim hazırladığımız test ile daha önceden hazırlanan bir test aynı gruba verilir. Aralarındaki korelasyon yakın ise  sınavın kapsamı yüksektir.

 

2.) Ölçüt Geçerliliği (Yordama ve Uygunluk)

 

a.) Uygunluk Geçerliliği

 • Mevcut bir ölçüm ile geçmişte ya da eş zamanlı performansı karşılaştırmaktır.
 • Bir test hazırladık bunun kapsam geçerliliğini merak ediyoruz ve geçmişte yapılan bir ” kapsam geçerliliği kanıtlanmış ” test ile ilişkisine bakıyoruz.
 • Dikkat edilmesi nokta geçmişe dönüktür.

 

b.) Yordama Geçerliliği

 • Mevcut ölçüm geleceği tahmin etmesidir.
 • Yapılan deneme sınavları gelecekte olan KPSS ‘deki puanımıza benzer ise  kapsam geçerliliği başarılı demektir.
 • Dikkat edilmesi gereken nokta gelecekteki sınava dönük olmasıdır.

 

3.) Yapı Geçerliliği

 

 • Testin istenilen yapıyı ölçme amacıdır.
 • Davranışın ölçme aracı uyuşmasıdır.
 • Çevre bilinci yüksek birinin , çöpü yere atmamasıdır.
 • Çalışmayan bir öğrenci sınavdan yüksek alırsa yapı geçerliliği düşüktür.Çünkü başarıyı ölçen bir testte başarılı olmayan bir öğrenci yüksek almıştır.

 

Yazar: KPSS