Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler , öğrenme psikolojisi dersinin temel kavramlarının yanında bilmemiz gereken ve sonraki konularda bize yardımcı olacak başlıklardan biridir. KPSS sınavında genelde bir soru ile karşımıza çıkmaktadır.

Öğrenen ile İlgili Öğrenme Yöntemi Öğrenme Malzemesi
Türe Özgü Hazır Bulunuşluk Zaman Algısal Ayırt Edebilirlik
Genel Uyarılmışlık Katılım Anlamsal Çağrışım
Transfer Konunun Yapısı Kavramsal Gruplama
Güdü Geri Bildirim Telafuz Edilebirlik
Dikkat
Fizyolojik Durum
Olgunlaşma
Zeka ve Kaygı

 

1.) Öğrenen ile İlgili

a)Türe Özgü Hazır Bulunuşluk

Organizmanın bir davranışı gerçekleştirebilmesi için gerekli sahip olması gerek donanıma denir.
Ör: Kuşlar doğuştan uçma yeteneği ve donanımı ile dünyaya gelir.

 

b) Genel Uyarılmışlık Hali

Dıştan gelen uyarıcıları alma durumudur.Genel uyarılmışlık hali ne fazla olmalıdır ne de az olmalıdır. Orta seviyede öğrenme en aktif şekilde gerçekleşir.

 

c) Transfer

Bir alanda öğrenilen verinin diğer alanda benzeri ise ona bakılarak yapılmasıdır.

 

d) Olgunlaşma

Organlarımızın kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesidir.
Ör: Bir insanın tam görme yetisi 10 yaşında gerçekleşir.

 

e) Dikkat

  • İstemli Dikkat: Odaklanma yüksektir.
  • İstemsiz Dikkat : İstenmeden algılanmasıdır.
  • Bölünmüş Dikkat :Dikkatin bölünerek devam etmesidir.

 

f) Fizyolojik Durum

” Aç ayı oynamaz ” sloganıyla giriş yapıyorum. İnsan fiziksel ihtiyaçları giderilmemiş ise öğrenme gerçekleşmesi çok zordur.

 

g) Yaş Zeka Kaygı

Öğrenme yeteneği 17-20 yaşına kadar gelişir.50 yaşına kadar öğrenme yeteneği sabit kalır.50 yaştan sonra insan yavaş yavaş öğrenme yeteneğini kaybetmeye başlar.Kaygının da hiç olmaması öğrenmeye zarar verirken aşırı kaygıda aynı şekilde zarar vermektedir.Öğrenci kaygısını orta seviyede tutmalıdır.

 


2.) Öğrenme Yöntemi

a) Aralıklı – Toplu Öğrenme

  • Toplu öğrenme sıkışık bir zaman diliminde yapılan öğrenmedir.Vizelere son gün tüm konulara çalışmak gibidir.
  • Aralıklı öğrenme geniş bir zaman diliminde yapılan öğrenmedir.Vizelere sene başından beri çalışan öğrenci.

 

b) Parçalara Bölerek – Bütün Halinde Öğrenme

  • Konunun yapısına göre değişebilir isteğe bağlıdır.
  • Bütün – Parça – Bütün önerilir.

 

c) Geri Bildirim

  • Öğrencinin ne kadar öğrendiği konusunda geri bildirim alması gerekir ki ona göre eksiklerini tamamlasın.

 


3.) Öğrenme Malzemesi
a) Telaffuz Edilebilirlik

Sözel malzemelerin , sözcüklerde telaffuz edilmesi kolay olanların daha kolay öğrenildiği göstermektedir.

 

b) Algısal Ayırt Edilebilirlik

Çevresindeki şeyleri daha kolay ayırt edebilmesi için yapılan düzenlemelerdir.
Ör: Ders kitaplarında bazı cümlelerin altının çizilmesi.Renkli kalemle belirlenmesi gibi.

 

c) Anlamsal Çağrışım

Çok fazla şey bize o sözcüğü çağrıştırıyor ise  anlamsal çağrışım uygulanmış demektir.
Ör: İngilizce’de öğrenmesi gereken her kelimeyi geçmişten bir anıya bağlamak.

 

d) Kavramsal Grup

Listelerin akılda kalacak şekilde kodlanmasıdır.Öğrencinin geçmiş öğrenmelerden çağrışımlarıdır.
Ör: Turunçgiller : Portakal , Limon , Greyfurt 

Yazar: KPSS