Yerleşme Çeşitleri ve Mesken Tipleri

Yerleşme Çeşitleri ve Mesken Tipleri

Yerleşme Çeşitleri ve Mesken Tipleri Yerleşme Çeşitleri ve Mesken Tipleri ikiye ayrılır kır ve kent olmak üzere.Coğrafyamız gereği çeşitli arazi yapısına sahip olduğumuz için yerleşme çeşitliliği de farklılık göstermektedir.Yerleşmeler yapılırken aranırken ilk koşul su olanağıdır. Bir yerde su olanağı imkanı fazla ise oradaki yerleşme dağınıktır.Fakat bir alanda su yok bir ya da iki noktada su […]

Türkiye'de Göç

Türkiye’de Göç

Türkiye’de Göç Türkiye’de Göç kavramı çok eski dönemlerde başlayan ve günümüzde hala farklı bir yoldan devam etmekte olan bir kavramdır.Göç kavramı KPSS ‘nin sevdiği kavramlardan biridir.Göç insanların istekleri veya mecburiyetleri sonucu gerçekleştirdikleri işlemdir.Göçler eğitim , ekonomik veya siyasal sebeplerden gerçekleşmiş olabilir. İç Göçler Kır –> Kent Kent –> Kent Kent –>Kır Mevsimlik Göç   İç […]

Türkiye'de Nüfus ve Özellikleri

Türkiye’de Nüfus ve Özellikleri

Türkiye’de Nüfus ve Özellikleri Türkiye’de Nüfus ve Özellikleri yapılan araştırmalarda ülkemizin nüfusu artmaya her yıl devam etmektedir.Şuan ki güncel Türkiye nüfusu 2016 sayımlarında 79,51 milyon olarak belirlenmiştir. Nüfus Artış Sonuçları Not: Artış sonuçlarına bakılırken devlet tarafından olumlu ya da olumsuz olarak düşünülmesi gerekir. Olumlu Sonuçları Vergi gelirleri artar. Mal ve hizmete talep artar. İşçi ücretleri düşer.   […]

Yağmur Çeşitleri ve Özellikleri

Yağmur Çeşitleri ve Özellikleri

Yağmur Çeşitleri ve Özellikleri Yağmur Çeşitleri ve Özellikleri bakımından zengin bir konudur. KPSS ‘de Genelde grafik üzerinde sorular gelmektedir.Bu konuda dikkatli olunmalıdır.Sadece bilgi ile değil görsel ve grafik bilgilerini de incelemenizi öneririm. Yağmur su buharının yoğunlaşmasıdır.Yoğunlaşma olması için sıcaklık azalmalıdır. Mutlak Nem : Sıcaklık arttıkça mutlak nem artar. Bağıl nem : Yağış olan yerlerde bağıl […]

Kıyı Tipleri

Kıyı Tipleri

Kıyı Tipleri Türkiye’de görülen ve görülmeyen üzere tüm Kıyı Tipleri ‘ni bu yazımızda bulabilirsiniz. KPSS sorularında genelde harita üzerine gösterilip hangi kıyı tipidir şeklinde gelmektedir.Bu sorular coğrafya testlerinde kolay diye takip ettiğimiz sorulardır .İnşallah sizler de başarılı bir şekilde konuyu kavrar doğru cevaplar verirsiniz.O zaman başlayalım.Bu tip sorularda en çok karıştırılan konu Enine ve boyuna kıyı […]

Bitki Coğrafyası ve Kuşağı

Bitki Coğrafyası ve Kuşağı

Bitki Coğrafyası ve Kuşağı Bitki Coğrafyası ve Kuşağı bakımından Türkiye oldukça zengin bir ülkedir.Bulunduğu iklim kuşağı ve etrafının denizlerle kaplı olması ülkemizin bitki çeşitliliğini oldukça arttırmıştır. Endemik Bitkiler İspir Meşesi Datça Hurması Sığla Ağacı Anzer Çayı   Relikt Bitki Nedir: İklim değişimleri sonucu kalıntı bitki örtüsüne verilen addır. Artvin – Yusufeli ‘nde ki Zeytin ağaçları […]

Türkiye'de Görülen Toprak Tipleri

Türkiye’de Görülen Toprak Tipleri

Türkiye’de Görülen Toprak Tipleri Türkiye’de Görülen Toprak Tipleri olukça çeşitlidir.Orta kuşakta ve üç tarafımızın denizlerle çevrili olması sebebiyle ülkemizde çeşit çeşit toprak tipleri mevcuttur.   Fiziksel Parçalanma Nem miktarı az olan ortamlarda görülür. Sıcaklık farkı bu alanlarda fazladır ( Gündüz +18 , Gece -2 ) İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da görülür. Toprak oluşumu yavaştır. Ör: […]

Türkiye'de Göller ve Özellikleri

Türkiye’de Göller ve Özellikleri

Türkiye’de Göller ve Özellikleri Türkiye’de Göller ve Özellikleri bakımından KPSS ‘de sıkça rastladığımız her denemede karşımıza çıkan soru kalıbıdır.Bu soru kalıbındaki soruları çözerken biraz ezber biraz da akıl yürüteceğiz. Göllerin bulunduğu bölümler genellikle; Van Gölü Çevresi Tuz Gölü Çevresi Güney Marmara Göller Yöresi   dir. Not: En az göl “Ege” bölgesinde bulunmaktadır ve Doğal Göllerin olmadığı […]

Türkiye’de Yer Altı Suları

Türkiye’de Yer Altı Suları Türkiye’de Yer Altı Suları sıcak ve soğuk olmak üzere iki kısıma ayrılır. KPSS sınavında yer yer çıkan yer altı suları ülkemizde çokça bulunmaktadır.Yer altı suları yer üstündeki yağışlardan toprağın altına sızarak burada birikinti oluşturması ile oluşur. Sıcak Yer Altı Suları Oluşumunda fay hatları etkilidir. En çok ” ege ” bölgesinde görülür. […]

Türkiye'de Akarsuların Özellikleri

Türkiye’de Akarsuların Özellikleri

Türkiye’de Akarsuların Özellikleri  Toptan yükselen bir bölge olduğu için yatak eğimleri fazladır. Suyun akışı hızlıdır. Su hızlı aktığı için aşındırma da fazladır. Hidroelektrik potansiyeli fazladır. Taşıdığı su miktarı azdır.Genel olarak Türkiye’de yağışlar azdır. Türkiye’de her dönem yağış almadığı için akarsuların rejimi düzensizdir. Ülkemizdeki Bartın Çayı hariç akarsularda ulaşım yapılamaz.Eğimin fazla olması ve rejimin düzensiz olması. […]

Türkiye'de Ovalar ve Oluşum Şekilleri

Türkiye’de Ovalar ve Oluşum Şekilleri

Türkiye’de Ovalar ve Oluşum Şekilleri Türkiye’de Ovalar ve Oluşum Şekilleri oluşma şekillerine göre ayrılmaktadır. KPSS ‘ de yıl yıl ovalardan soru gelmektedir.Genelde ovalar deniz kenarlarında ve İç Anadolu’da bulunmakta olup yer yer Türkiye’nin her yerinde mevcuttur. Türkiye’nin ovaları yükselti olarak batı da daha düşükken doğuda daha yüksektir.   Delta Ovaları   Delta ovaları nasıl oluşur […]

Türkiye'de Volkanik Dağlar

Türkiye’de Volkanik Dağlar

Türkiye’de Volkanik Dağlar Türkiye’de Volkanik Dağlar KPSS ‘de her zaman karşınıza çıkacak soru tipidir.Bu dağlar için kalıplaşmış bir ifade vardır. ” Tuz Gölü’nün altı Van Gölü’nün üstü”. Çoğu volkanik arazi bu tanımın olduğu yerdedir.Farklı olanları da yine sizlere aşağıda vereceğim.  Volkanik Dağlar ı çalışırken tüm volkanların bulunduğu pozisyonu ezbere bilmek zorundasınız.Eğer odanızda bir Türkiye fiziki haritası […]

Jeolojik Zamanlar

Jeolojik Zamanlar

Jeolojik Zamanlar Jeojojik Zamanlar Dünya’nın geçmiş tarihini parçalara bölmek isteyen bilim insanları bunları dört parçada toplamışlardır.4.54 milyar yaşında olan Dünya’mızın jeolojik zamanları KPSS sınavında gerek soru olarak gerek de benzer soruların içerisinde şıklarda yer almaktadır.Bu tür soruları yaparken bir Dünya’nın toprak yerleşimi sırasını olduğunu unutmayın. I.Jeolojik Zaman (Paleozik) Dünya üzerindeki taş kömür bu zaman diliminde […]

Piaget'in Ahlak Gelişimi Kuramı

Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı

Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı zihinsel gelişim konusunda çocukların düşünme şekillerine ilişkin düşüncelerini ele almış ve ona göre çocukların yetişkinlerden oldukça farklı bir düşünce şekline sahip olduklarını söylemiştir.Yani çocukların farklı yaş gruplarında farklı düşünme sistemlerine sahip olduklarını öngörmüştür. Ahlak Öncesi Evre (0-7) Dışa Bağlı Dönem (Hetoronom) (7-11)  Somut İşlemler Dönemi Özerk Dönem (Otoronom) […]

Kohlberg'in Ahlak Gelişimi Kuramı

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı KPSS Eğitim bilimleri testinde genelde karşımıza bir soru ile çıkmaktadır. Kohlberg Ahlak Gelişimi üç düzeyden oluşmaktadır.Kohlberg piaget’in öğrencisidir. Fakat Piaget’in ahlakı yaşa bağlayan görüşüne katılmamaktadır. Kohlber’e göre yedi yaşındaki bir çocuk da yetmiş yaşındaki bir adam da aynı derecede çıkarcı ve sadece olayların sonucunu görebilen düzeyde olabilir. […]

Marcia'nın Kimlik Statüleri

Marcia’nın Kimlik Statüleri

Marcia’nın Kimlik Statüleri Marcia’nın Kimlik Statüleri KPSS sınavında sıkça rastladığımız sorulardan biridir.Bu kimlik statüleri toplamda altı adetten oluşmaktadır.Eğitim bilimleri testinde yapılma olasılığı en büyük soru tiplerinden biridir. 1.Başarılı Kimlik Başarılı kimlik başlarda bir kriz yaşaması gerekir .Fakat bu krizin ardından nasıl kurtulması gerektiğini araştırmalıdır.Alternatifleri değerlendirdikten sonra en doğru kararı verir.   2.İpotekli Kimlik İpotekli evlerden […]

Bağlanma Kuramları (Horowitz ve Bowlby)

Bağlanma Kuramları (Horowitz ve Bowlby)

Bağlanma Kuramları (Horowitz ve Bowlby) Bağlanma Kuramları (Horowitz ve Bowlby) Eğitim Bilimlerin en sevilen konularından biri olmakla birlikte KPSS her yıl düzenli soru çıktığı bir konu başlığı olma özelliği de gösteriyor.Gelecek yıllarda sınavlarda çıkması muhtemel gözüken kuramlar her denemede mutlaka bizlerin karşısına çıkıyor.Kuramları doğru şekilde cevaplamak için elimizden geleni yapacağız.Kuramları kendi yaşamınızdan tanıdığınız insanları o […]

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Erik Erikson’un ortaya attığı genel bir kuramdır. KPSS tarafından neredeyse her yıl bu kuramdan soru gelmektedir.Kuram sekiz olgudan oluşmaktadır.Bu  kuramdan gelecek soruları çözerken yaş aralıklarını hafızanızda tutmanız soruları çözmede çok büyük yardımı dokunur. 1.Temel Güven / Güvensizlik (0-1) Yaş Çocuğun bir yaşına kadar anne-babaya güvenebilmesi lazımdır. Kendine güven, […]

Kişilik Gelişimi (Psikanalitik Kuram)

Kişilik Gelişimi (Psikanalitik Kuram)

Kişilik Gelişimi (Psikanalitik Kuram) ı Sigmund Freud tarafından ortaya atılmış bir kuramdır.Günümüzde büyük bir ilgi ile KPSS ders kitaplardan yer almıştır. Freud’a göre İnsanın doğuştan getirdiği çevre ile şekillendiği bireye özgü davranışlardır. Psikanalitik Kuram İd: Hırçın çocuk , ilkel, şımarık ,biyolojik ve fizyolojiktir. Ör:Derste tuvaleti gelen bireyin hiç bir ahlak kuralı dinlemeden kalkıp gitmesi. Süper […]

Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky)

Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky)

Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky) Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky) kuramının dört ana unsuru bulunmaktadır.Vygotsky dil gelişimini sosyal çevre olmadan olmayacağını ve insanların sosyal alanda aktif olacağını dillerini geliştirebileceğini savunmaktadır.KPSS eğitim bilimleri gelişim psikolojisinde sıkça ösym tarafından tercih edilen bir konudur. Sosyal Çevre Dil Kültür Diğer İnsanlar Gerçek Gelişim Alanı :  Bilginin size ait olduğu alandır.Bu alanda öğrenmeler kendi […]

Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları

Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları

Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları ‘ndan bahsederken önce şu iki terimi bilmemizde fayda vardır. Alıcı Dil: Karşıdan gelenleri anlamak. Verici Dil : Kendini karşı tarafa ifade etmek. Kuramlar Davranışıçık Kuramı: Temsilcisi: Pavlov , Skinner Görüşü:İnsan dünyaya boş bir levha olarak gelir. Sosyal Öğrenme Kuramı: Temsilcisi: Bandura Görüşü:Dil öğrenimi sosyal çevrede […]

Zihinsel Gelişim Evreleri

Zihinsel Gelişim Evreleri

  Zihinsel Gelişim Evreleri Zihinsel Gelişim Evreleri dört aşamadan oluşmaktadır.Bu aşamaların sırası hiç bir şekilde değişemez fakat Zihinsel Gelişim Evreleri aşamaları içerisindeki sürelerde değişim olabilir.Çocukların zihninde yaşadıkları evrelerdir.Evreler toplamda dört evreden oluşmaktadır.Duyusal motor evresi sıfır ile iki yaş arasındaki çocuklarda görülen dönemdir.İşlem öncesi evrede genelde iki ile yedi yaş arasındaki çocuklarda görülmektedir.Bir sonraki evre olan somut […]

Piaget Kuramı

Piaget Kuramı

 Piaget Kuramı Şema: Piaget Kuramı  nda Şema zihnin dış Dünya’da ki nesneler ve olgulara ilişkin oluşturduğu tasarımdır. Ör:Elmanın beynimizdeki şeması kırmızı, yuvarlak, tatlı Özümleme: Önceden sahip olduğu bir şemayı farklı şemayla benzeşmesi. Ör:Televizyon kumandasını mikrofon sanan çocuk. Uyma: Eğer var olan şemayı yeni durumla ayırt edip yeni şema oluşturuyorsa bu duruma uyma denir. Ör:Çocuk Elma […]

Fiziksel Gelişim Dönemleri

Fiziksel Gelişim Dönemleri

 Fiziksel Gelişim Dönemleri Fiziksel gelişim dönemi bir insanın anne karnından başlayıp hayatının son anına kadar devam eden bir dönemdir.Bu dönem üçe ayrılmaktadır.Doğum öncesi , Doğum Anı ve Doğum Sonrası olmak üzere. I. Doğum Öncesi Gelişim Dönemi Anne karnında gerçekleşen dönemdir. Bir insanın fiziksel gelişimin en hızlı gerçekleştiği dönem anne karnıdır. Zigot (0-2) hafta Embriyo (2-8) […]

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar

 Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar  Eğitim Bilimleri testinde en zevkli ve akılda kalıcı konulardan biri olan Gelişim Psikolojisi Dersine giriş olarak sizlere önce bu ders altındaki Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar dan bahsetmek isterim.Anahtar kelimeler ile beraber kolayca aklınızda kalacaktır. Temel Kavramlar Gelişim: Doğum öncesinden başlayıp ölüme kadar devam eden sistemli ve olumlu davranış değişikliği.   Gelişme: […]

Uygur Devleti (745-840)

Uygur Devleti (745-840)

Uygur Devleti (745-840) Uygur Devleti (745-840) arasında hüküm sürmüştür.Kelime manası “Akraba , Müttefik” dir.Çin kaynaklarında ise “Şahin gibi dolaşan, hücum eden ” olarak da geçmektedir. Uygur Devleti Özellikleri Kurucusu “ Kutluk Bilge Kül Kağan“dır. Başlarda Ötügen daha sonra Karabalsagun’a taşındı. Bögü Kağan zamanında Maniheizm‘ikabul ettiler. Maniheizm Dini ile ; Zamanla savaşçılık özelliklerini kaybettiler. Harf hareketli […]

II.Köktürk Devleti (Kutluk Devleti)

II.Köktürk Devleti (Kutluk Devleti)

II.Köktürk Devleti (Kutluk Devleti) II.Köktürk Devleti (Kutluk Devleti) Kürşad ayaklanması sonrası Çin devleti içerisindeki bir birlerine savaş açmış araları kötü olan Türklerin tekrar bir araya gelmesiyle kuruldu. II.Köktürk Devleti Özellikleri Devletin kurucusu “Kutluk Kağan“dır. Unvanı “İlteriş” dir. Derleyen , toplayan anlamındadır. Orhun Abideleri II.Köktürk zamanında dikilmiştir. Uygur,Basmil ve Karluk Türkleri tarafından yıkıldı. Vezir Tonyukuk bu […]

nobel ödülü 2017

2017 Nobel Ödülleri Sahiplerini Buldu

2017 Nobel Ödülleri Sahiplerini Buldu 2017 Nobel ödülleri 10 Kasım Nobel Günü’nde Stockholm Konser Salonu’nda yapılan törenle İsveç Kralı tarafından sahiplerine verildi. 2017 Nobel Fizik Ödülü ,Kütleçekimsel dalgaların gözlemlenmesine katkılarından dolayı ABD’li  “Weiss ,Barish,Thorne” bilim adamlarına verildi. 2017 Nobel Kimya Ödülü , biyolojik molekülleri görüntüleme çalışmaları nedeniyle Jacques Dubochet,Joachim Frank ve Richard Henderson adlı üç […]

TokyoFlimFestivali

Tokyo Film Festivali’nde Ödül “Buğday” ın !

Tokyo Film Festivali’nde Ödül “Buğday” ın ! Roppongi Ex Theater’da yapılan festivalin kapanış töreninde ödüller sahiplerini verildi.Yarışmada on beş film birden yarışıyordu.Bu filmler içerisin de bir de Türk yapımı olan Semih Kaplanoğlu‘nun yönetiği “Buğday” adlı film bulunmakta idi.Yapılan oylama da ödül “Buğday” filmine layık görüldü. Yönetmen Kaplanoğlu, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, filmin yapımının beş […]

I.Köktürk Devleti (Göktürk) (552-659)

I.Köktürk Devleti (Göktürk) (552-659)

I.Köktürk Devleti (Göktürk) (552-659) Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti özelliğini gösterir. Kurucusu Bumin Kağan’dır. —-> İlk kez “kağan” unvanı kullanılmıştır. Devletin merkezi “Ötügen“‘dir. En parlak dönemi “Mukan Kağan” dönemidir. —> Çıkmış Soru   Köktürkler , Sasaniler ile anlaşma yaparak Akhunlar’ı yıktılar. Köktürkler , Bizans ile anlaşma yaparak Sasanilere saldırdı ama yıkılmadı. Orta Asya’dan Bizansa […]

Türkiye UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine Seçildi !

KPSS Güncel Bilgi olarak Bu yıl Fransa’da yapılan 39. Unesco  Genel konferansında yürütme kurulu üyeleri belirlendi.Türkiye bu oylama da ” 2017-2021″ yılları arasında yürütme kurulu üyesi seçildi.Oylamada Türkiye lehine 134 ülke oy kullandı. Yürütme Kurulu 58 ülkeden oluşmaktadır. Görev süresi dört yıldır. UNESCO’ya dair eğer bir karar alınacaksa bu 58 ülkenin onayı ile karar verilmektedir.

elon musk

Elon Musk Kimdir ?

Elon Musk Kimdir ? sorusunun cevabına verilebilecek en güzel yanıt “zengin , akıllı ,teknolojik ve uzayı seven” bir insan diyebiliriz.28 Haziran 1971 (46 yaşında), Pretoria, Güney Afrika ‘da doğmuştur. “Tesla” marka adıyla Otomobil üreten ve Space X olan diğer bir şirketiyle de uzay araçları üreten iki şirkete sahiptir.Elon Musk geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelip Cumhurbaşkanı Recep […]

Avrupa'da Kurulan Türk Devletleri ve Boyları

Avrupa’da Kurulan Türk Devletleri ve Boyları

Avrupa’da Kurulan Türk Devletleri ve Boyları Avrupa’da Türklerin kurmuş olduğu bir çok Türk boyu ve devleti bulunmaktadır.Bunları bazıları tarih içinde yok olmuş bazıları da günümüze kadar kültürlerini yaşatmaya devam etmiştir. Avarlar Boyan Han tarafından kurulmuştur. Hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurdular. Juan Juan Türkleri olarak da anılmaktadırlar. Bir diğer adlarıda Apar’lar dır. İstanbul’u […]

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti Kurucusu Balamir Kağan ‘dır. Uldiz döneminde Avrupa Hun Devleti Anadolu topraklarına ayak basmıştır. AVP Hun Devleti’nin en parlak dönemi Atilla Dönemidir. –Atilla’nn Ünvanları –Cesur Kavimler Efendisi –Tanrının Kırbacı –Etzel   Batı Roma <–AVP Hun –> Doğu Roma AVP Hun Devleti Doğu Romayı I.ve II. balkan seferleri ile vergiye bağladı . –Margos Antlaşması — […]

Kavimler Göçü Sebepleri ve Sonuçları

Kavimler Göçü Sebepleri ve Sonuçları

Kavimler Göçü Sebepleri ve Sonuçları  Büyük Asya Hun Devleti dağıldıktan sonra Orta Asya’dan başlayan büyük bir göçtür. Kavimler göçünü başlatan Balamir Kağan‘dır. Çin baskısı dağınık Türk boylarını zor durumda bırakmıştır.İki seçenek vardı ya asimile ol ya göç et. Verimli toprakların git gide verimsizleşmesi. Hastalıkların boy içerisinde çoğalması. Kavimler Göçü Sonuçları Bu göç ile Asya’dan gelen […]

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti M.Ö. 209-174)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti M.Ö. 209-174)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti M.Ö. 209-174) İlk hükümdarı Teoman’dır. Asya hun Devleti’nin başkenti Ötügen’dir(Toprak Ana). Devlet Orta Asya’daki dağılmış Türk boylarını bir araya getirmiştir. En önemli hükümdarı Teoman’ın oğlu ” Metehan” dır. Bu dönemde ilk Türk-Çin anlaşması imzalandı. ” Kuzey Şanzi Anlaşması” Metehan öldükten sonra bazı komutanlar ülkenin Çin’e bağlanmasını ve asimile olmasını […]

İskitler (Sakalar) Boyu

İskitler (Sakalar) Boyu

İskitler (Sakalar) Boyu İskitler (Sakalar) Boyu ‘nun bilinen ilk hükümdarı Alper Tunga‘dır. Tomris Hatun ve Amazon kadınları bu dönemde yaşamıştır. Atı evcilleştiren ilk topluluktur.Aynı zamanda savaşlarda atı kullanan ilk topluluk özelliğini göstermişlerdir. Askerlerin ya da savaşçıların mezarlarına “balbal“ adı verilen taşlar diktiler.Bir asker kaç düşman öldürürse o kadar “balbal ” dikilirmiş mezarına. Bu dönemde demir […]

2018 KPSS Sınav Tarihleri Belli Oldu !

2018 KPSS Sınav Tarihleri Belli Oldu ! 2018 KPSS Sınav Tarihleri Belli Oldu ! ÖSYM bu yıl yapılacak olan sınavların takvimini açıkladı.KPSS Lisans tarihindeki değişim çalışan öğrencileri sevindirdi.İşte sınavlar ve tarihleri… 2018 Kamu seçme ve Yerleştirme Sınavı  (KPSS) (Lisans ) 22 Temmuz Tarihinde Yapılacak.Başvurular 10-21 Mayı tarihleri arasında atm ve ÖSYM merkezlerinden gerçekleştirilecektir.Lisans sınavının sonuçları […]